Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

radar [ˈreɪdɑ:]substradar, radarsystem
scan [skæn] (-nn-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgranska, studera2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskumma <scan a newspaper>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknast.ex. med radar avsöka4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmed. scanna
[skæn]substdata. avsökningmed. scanundersökning, scanning
© NE Nationalencyklopedin AB