Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 rack [ræk]substställ <pipe rack>; för att hänga tvätt på ställningoff the rack amer., vard. konfektionssyddhylla <hat rack>; bagagehyllabe on the rack ligga på sträckbänken
[ræk]verbpina, plågarack one’s brains bry sin hjärna
2 rack [ræk]substgo to rack and ruin a) falla sönder b) gå åt pipan
hat rack [ˈhætræk]substhatthylla
pipe rack [ˈpaɪpræk]substpipställ
luggage rack [ˈlʌgɪdʒræk]substbagagehylla
roof rack [ˈru:fræk]substtakräcke på bil
plate rack [ˈpleɪtræk]substdiskställ, torkställ
toast rack [ˈtəʊstræk]substställ för rostat bröd
off-the-rack [ˌɒfðəˈræk]adjektivamer., vard.,se off-the-peg
brain [breɪn]substhjärnacudgel one’s brains el. rack one’s brains anstränga (bry) sin hjärnahe has got brains han är intelligent
[breɪn]verbslå in skallen på
© NE Nationalencyklopedin AB