Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rabbit [ˈræbɪt]substkanin; amer. ibland hareamer. hare, pacemaker i löpninghare attrapp vid hundkapplöpning
rabbit hutch [ˈræbɪthʌtʃ]substkaninbur
hutch [hʌtʃ]substbur <rabbit hutch>
bunny [ˈbʌnɪ]substbarnspr.bunny el. bunny rabbit kanin
warren [ˈwɒrən]substwarren el. rabbit warren kaningård
skin [skɪn]substhud, skinnnext to the skin närmast kroppenget under sb’s skin vard. irritera ngnskal <banana skin>
[skɪn] (-nn-)
verbflå, dra av huden (skinnet) på <skin a rabbit>, skala <skin a banana>keep one’s eyes skinned vard. hålla ögonen öppna
© NE Nationalencyklopedin AB