Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

quota [ˈkwəʊtə]substantivkvot; fördelningskvot; andel; kontingent; tilldelning <bacon quota>
import [subst. ˈɪmpɔ:t, verb ɪmˈpɔ:t]substantivimport äv. data.; attr. import- <import duty (tull), import goods, import quota, import trade>; införselvanl. pl. imports importvaror, importartiklar; totalimport[en] <imports of raw cotton>, import[en] <food imports, the imports exceed the exports>vikt, betydelse <questions of great import>, betydenhetinnebörd, betydelse, mening
transitivt verbimportera äv. data., föra in äv. friare <into till>innebära, beteckna, betyda
© NE Nationalencyklopedin AB