Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

quieten [ˈkwaɪətn]transitivt verblugna <quieten a crying baby, quieten sb's fears>, stilla, få tyst på <äv. quieten down>intransitivt verbquieten down lugna sig, bli lugn[are]
© NE Nationalencyklopedin AB