Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

quiet [ˈkwaɪət]adjektivlugn, stilla, tystbe quiet! var tyst!keep sth quiet hålla tyst med ngton the quiet vard. i hemlighet, i smygstillsam, tystlåtenlugn, diskret <quiet colours>
[ˈkwaɪət]subststillhet, lugn; tystnadin peace and quiet i lugn och ro
unassuming [ˌʌnəˈsju:mɪŋ]adjektivanspråkslös, blygsam, försynt <a quiet unassuming person>
peace [pi:s]substfred, fredsslutpeace feeler fredstrevarepeace negotiations fredsförhandlingarmake peace sluta fred <with med>fred, frid, lugn, ropeace and quiet lugn och roI want to have my meal in peace jag vill äta i lugn och roleave in peace lämna i fredmay he rest in peace! må han vila i frid!
readri:d; imperf. o. perf. p.redverbläsa <in i; of, about om>, läsa upp, läsa högt <to sb för ngn>; studeraread sb’s hand läsa i ngns hand, spå ngn i handenread aloud läsa högtread out läsa uppread out aloud läsa högtläsa, studeraread law läsa juridikstå <what does it read on that sign?>, lyda, låta <it reads better now>visa <the thermometer reads 10°>
redadjektiv och perfekt participbe well read vara beläst
[ri:d]substlässtund <a quiet read>a good read i reklam etc. trevlig läsning
2 leadli:d (led led)verbleda, föra <to till; into in i>lead the way gå före och visa vägen <to för>lead by the nose få vart man vill; gå före, vara ledareföranleda <this led him to believe that…>föra, levalead a miserable existence föra en eländig tillvarolead a quiet life leva ett stilla livom t.ex. väg , föra, leda <to till>leda <this led to confusion>, resultera <to i>kortsp. ha förhand, spela ut, dra <lead the ace of trumps>
li:d (led led)verbli:dsubstledning, försprångledtråd, tipsfollow sb’s lead el. take sb’s lead följa ngns exempelteat. huvudrollelektr. ledningkoppel rem (med adv. o. prep.)lead astrayföra vilselead awayföra bortbe led away by låta sig ryckas med avlead up toleda till, resultera i
wish [wɪʃ]verbönska, vilja ha; önska sig något <close your eyes and wish !>I wish to say a few words jag skulle vilja säga några ordwish sb further vard. önska ngn dit pepparn växerI wish you would be quiet om du ändå ville vara tystI wish to God that… el. I wish to Heaven that… jag önskar vid Gud att…as you wish som du villwish for önska sig <she has everything a woman can wish for>wish on a star el. wish upon a star se på en stjärna och önska sig någottillönska, önska <wish sb a Happy New Year>wish sb joy lyckönska ngnI wish you well! lycka till!
[wɪʃ]substönskan, önskemål <for om>; längtan <for efter, till>pl. wishes a) önskningar, önskemål <for om> b) hälsningar <best wishes from Mary>my best wishes mina varmaste lyckönskningarmake a wish önska, önska sig någotagainst sb’s wishes el. contrary to sb’s wishes mot ngns önskan (vilja)
© NE Nationalencyklopedin AB