Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

quick [kwɪk]adjektivsnabb, hastig, kvick
[kwɪk]adverbvard. fort, kvickt, snabbt <come quick!>
quick-freeze [ˌkwɪkˈfri:z] (quick-froze quick-frozen)verbsnabbfrysa, djupfrysa
quick-froze [ˌkwɪkˈfrəʊz]imperf. av quick-freeze
quick-frozen [ˌkwɪkˈfrəʊzn]perf. p. av quick-freeze
quick-tempered [ˌkwɪkˈtempəd]adjektivhäftig, lättretad
recovery [rɪˈkʌvərɪ]subståtervinnandeåterställande, tillfrisknande, återhämtningmake a quick recovery återhämta sig snabbt
march [mɑ:tʃ]verbmarschera, låta marscheramarch off marschera i väg; föra bortmarch past defilera förbiquick march! framåt marsch!
[mɑ:tʃ]substmusik. marsch
uptake [ˈʌpteɪk]substbe quick on the uptake ha lätt för att fattabe slow on the uptake ha svårt för att fatta
offence [əˈfens]substlagöverträdelse, förseelsepunishable offence straffbar handlingit is an offence to det är straffbart attcommit an offence bryta mot lagengive offence to el. cause offence to väcka anstöt hos, stötatake offence ta illa uppquick to take offence lättstött
mark [mɑ:k]substmärke, fläck, spårmake one’s mark in the world el. make one’s mark göra sig ett namnkännetecken, kännemärke <of >a mark of gratitude ett bevis på tacksamhetmärke, teckenexclamation mark utropsteckenstreck på en skalaoverstep the mark överskrida gränsen, gå för långtpass the million mark passera miljonstrecketbe below the mark inte hålla måttetbe up to the mark hålla måttetkeep sb up to the mark se till att ngn håller måttetbetyg <get good marks>, poängmål, prick, skottavlahit the mark träffa prick, slå huvudet på spikenmiss the mark missabeside the mark vid sidan av; inte på sin platsbe wide of the mark vara alldeles galetsport. startlinjebe quick off the mark vara snabb i startenon your marks, get set, go! på era platser (klara), färdiga, gå!
[mɑ:k]verbmärka, sätta märke påmarkera, utmärka, kännetecknamark time göra på stället marsch, inte komma någonstans, stå och stampa på samma fläck; musik. slå taktensport. markerabetygsätta, rättamark off pricka förmark out staka utlägga märke tillmark my words sanna mina ordmärka, se uppsport. markera
© NE Nationalencyklopedin AB