Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

quality [ˈkwɒlətɪ]substkvalitetquality time tid man ägnar åt familjenthe quality of life livskvalitéegenskap <he has many good qualities>
intrinsic [ɪnˈtrɪnsɪk]adjektivinre, inneboende <the intrinsic quality>egentlig, verklig
superior [su:ˈpɪərɪə]adjektivhögre i rang <to än>överlägsen <to sb ngn>extra prima <superior quality>överlägsen, högdragen <a superior air, a superior attitude>
[su:ˈpɪərɪə]substöverordnad <my superiors>
© NE Nationalencyklopedin AB