Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

purpose [ˈpɜ:pəs]substsyfte, avsikt, meningfor cooking purposes till matlagningfor all practical purposes i praktikenon purpose med avsikt, med flitmål <a purpose in life>
tenacity [təˈnæsətɪ]substseghet; orubblighettenacity of purpose målmedvetenhet
specific [spəˈsɪfɪk]adjektivbestämd, specificerad, speciell <a specific purpose>specifik, speciell
express [ɪkˈspres]adjektivuttrycklig, tydlig <express command>, särskild, speciell <express purpose>express letter expressbrevexpress train expresståg, fjärrtåg
[ɪkˈspres]adverbmed ilbud, express <send sth express>
[ɪkˈspres]substsend sth by (per) express skicka ngt expressexpresståg, fjärrtåg
[ɪkˈspres]verbuttrycka <express one’s surprise>
© NE Nationalencyklopedin AB