Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

purchase [ˈpɜ:tʃəs]substköp, inköp
[ˈpɜ:tʃəs]verbköpa, förvärvapurchasing power köpkraft
hire-purchase [ˌhaɪəˈpɜ:tʃəs]substbuy on hire-purchase el. pay for on hire-purchase köpa på avbetalning
© NE Nationalencyklopedin AB