Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

puma [ˈpju:mə]substantivzool. puma
cougar [ˈku:gə]substantivzool. puma
mountain lion [ˈmaʊntənlaɪən]substantivpuma
panther [ˈpænθə]substantivzool.panteramer. puma
© NE Nationalencyklopedin AB