Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pulpit [ˈpʊlpɪt]substantivpredikstol
1 mount [maʊnt]transitivt verb (jfr äv. mounted)sätta upp; installera; göra [i ordning] <mount an exhibition>; montera <mount a gun on a carriage, mount insects, mount pictures>; klistra (sätta) upp (in) [i album] <mount stamps>; uppfodra; infatta <mount a diamond in a ring>; rama in; besätta; beslågå (springa) uppför <mount the stairs>; stiga (gå, klättra) upp på (i) <mount a platform, mount a pulpit>; bestiga <mount the throne>mount a horse sitta upp, stiga till hästplacera <on > <mount a statue on a foundation>sätta upp, iscensätta <mount a play>om djur betäcka, bestigamil. sätta i gång, öppnamount an offensive äv. ta till offensivenmount guard a) gå ˈpå (överta) vakten, ställa sig på vakt b) gå på vakt, stå på post, hålla vakt c) sätta ut vakt
intransitivt verb (jfr äv. mounted)bildl.,mount el. mount up stiga, växa, gå (rusa) i höjden <bills mount up quickly at hotels>stiga; stiga (gå, klättra) upp <on >; gå uppför; höja sigsitta upp, stiga till häst
substantivkartong, papper, underlag o.d. som bakgrund till bilder m.m.[rid]hästmontering; infattning; inramning; beslagmil. stativ, lavett[age]
© NE Nationalencyklopedin AB