Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

public transport [ˌpʌblɪkˈtrænspɔ:t]substantivallmänna kommunikationer, kollektivtrafikgo by public transport äv. åka kollektivt
transport [verb trænsˈpɔ:t, trɑ:n-, subst. ˈ--]transitivt verbtransportera, förflytta, befordra, frakta <to till>be transported bli (vara) hänryckt (hänförd), ryckas medtransported with joy vild (utom sig) av glädje
substantivtransport, förflyttning, befordran, frakt <to till>transportmedelmeans of transport el. transport facilities transportmedel, samfärdsmedelpublic transport allmänna kommunikationer, kollektivtrafikthe Department for Transport (förk.DfT) i Storbritannien, ung. kommunikationsdepartementettransportfartyg, transportflygplan, transportfordontransport ship el. transport vessel transportfartyghänförelse, extas; anfall, utbrott <in a transport of rage>be in transports of joy vara vild (utom sig) av glädje
© NE Nationalencyklopedin AB