Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

transport [trænˈspɔ:t]verbtransportera, förflytta, forslabe transported hänryckastransported with joy utom sig av glädje
[ˈtrænspɔ:t]substtransport, förflyttningtransport el. means of transport transportmedeltransport el. transport services transportväsen, transportväsendetpublic transport allmänna kommunikationer, kollektivtrafik
© NE Nationalencyklopedin AB