Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

public [ˈpʌblɪk]adjektivoffentlig <public building>, allmän <public holiday>; stats- <public finances>make public offentliggörapublic address system högtalaranläggning, högtalare t.ex. på flygplatspublic bar enklare avdelning på en pubpublic enemy samhällsfiendepublic house pubpublic library offentligt bibliotekpublic limited company (förk.PLC) börsnoterat aktiebolagpublic opinion allmänna opinionen, folkopinionenpublic opinion poll opinionsundersökningpublic relations PR, public relationspublic relations officer PR-manpublic sector offentlig sektorpublic school a) britt. ‘public school’ exklusivt privatinternat b) amer. allmän skola
[ˈpʌblɪk]substallmänhet, publikin public offentligtopen to the public öppen för allmänhetenthe general public den stora allmänheten
PR [ˌpi:ˈɑ:]förk. för public relationsPR
PLC [ˌpi:elˈsi:]förk. för public limited company
pub [pʌb]subst (vard.kortform för public house); pub
prosecutorˈprɒsɪkju:təsubståklagarepublic prosecutor allmän åklagare
reversal [rɪˈvɜ:sl]substomkastning, omsvängning <a reversal of public opinion>
accountant [əˈkaʊntənt]substchartered accountant el. amer. certified public accountant (förk.CPA) auktoriserad revisor
prosecutionˌprɒsɪˈkju:ʃənsubståtaldirector of public prosecutions allmän åklagarethe prosecution åklagarsidan
sector [ˈsektə]substmat. el. mil. sektorthe public sector den offentliga sektorn
urinalˌjʊəˈraɪnlamer.ˈjʊrənlsubstpublic urinal el. urinal urinoarbed urinal uringlas
© NE Nationalencyklopedin AB