Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 prune [pru:n]transitivt verbbeskära, kvista, tukta träd o.d., klippa <prune a hedge>prune el. prune back skära av (bort) grenar o.d.bildl. skära ner <prune an essay, prune staff numbers>; rensa <of från>
1 prune [pru:n]substantivsviskon; torkat katrinplommonfull of prunesamer., sl. a) dum, korkad, dum i bollen b) uppåt, livadsl. tönt, dönick, knasboll
© NE Nationalencyklopedin AB