Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

protein [ˈprəʊti:n]substantivkem. protein, äggviteämne
textured vegetable protein [ˈtekstʃədˌvedʒ(ə)təblˈprəʊti:n]substantivse TVP
TVP [ˌti:vi:ˈpi:]förk. för textured vegetable proteinsojaprotein, vegetabiliskt protein
1 low [ləʊ]adjektivlåg i olika betydelser, låglänt <low ground>; djup <a low bow baʊ>; urringad <a low dress>low pulse låg (långsam) pulsthe tide is low det är ebbringa, obetydlig <low rainfall (nederbörd)>, låg <low birth (börd)>, oansenlig; lågt stående, lägre <low forms of life>high and low hög[a] och låg[a]simpel, låg, tarvlig, vulgär <low manners, low company>, gemen, nedrig <a low trick>low comedy buskis, farsklen, svag, kraftlös <feel low and listless>knapp, mager <low diet>low in protein fattig på protein, proteinfattignästan slut <our supply is very low>
adverblågt; djupt <bow low>; lågmält, lågt, tyst <speak low>; svagt <burn low>; billigt, till lågt pris <buy low>low down on (in) the list el. low on (in) the list långt ner på listan
knapptthe battery is running low batteriet håller på att ta slut
as low as [ända] ner till <temperatures as low as…>
i förbindelse med vissa verb:
bring low a) förnedra, förödmjuka <be brought low> b) ruinera
lay low c) kasta omkull (till marken), döda; begrava d) tvinga att ligga till sängs <influenza has laid her low>
lie low e) hålla sig gömd (undan), [ligga och] trycka f) ligga lågt, förhålla sig avvaktande; kortsp. lurpassa
substantivbotten[läge] <the recent low in the stock market>, bottennoteringthis is a new low in tastelessness el. this is an all-time low in tastelessness det är bottenrekord i (absoluta botten av) smaklöshetmeteor. lågtryck, lågtrycksområde
© NE Nationalencyklopedin AB