Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

propulsion [prəˈpʌlʃən]substframdrivningjet propulsion jetdrift
1 rocket [ˈrɒkɪt]substraketrocket missile raketvapenrocket propulsion raketdrift
[ˈrɒkɪt]verbflyga som en raketskjuta i höjden <prices rocketed>
© NE Nationalencyklopedin AB