Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

propulsion [prəˈpʌlʃ(ə)n]substantivframdrivningjet propulsion jetdrift
1 jet [dʒet]substantivstråle <a jet of water, a jet of steam>; ström <a jet of gas, a jet of blood>a jet of flame en eldstrålea jet of gas en gaslågaspec. flyg. jet reaktionsdrift; attr. jet- <jet fighter, jet plane, jet propulsion>jetplan; jetflyg <go by jet>pip, rör; tekn. munstycke, gjuttapp
intransitivt verbjet el. jet off flyga [med jetflyg]
© NE Nationalencyklopedin AB