Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

propose [prəˈpəʊz]verbföreslålägga framämna, tänka <I propose to start early>fria <to till>
toast [təʊst]substrostat brödskåldrink a toast to the bride and bridegroom skåla för brudparetpropose a toast utbringa en skål <to för>, föreslå en skål <to för>
[təʊst]verbrosta <toast bread>dricka en skål för, skåla med
© NE Nationalencyklopedin AB