Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

promulgate [ˈprɒm(ə)lgeɪt, amer. vanl. prəˈmʌlgeɪt]transitivt verbutfärda, kungöra, promulgera, offentliggöra <promulgate a law, promulgate a decree>förkunna <promulgate a creed>; sprida <promulgate learning>; föra fram <promulgate a theory>
promulgation [ˌprɒm(ə)lˈgeɪʃ(ə)n]substantivutfärdande, promulgation etc.; jfr promulgateförkunnande etc.; jfr promulgate
© NE Nationalencyklopedin AB