Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

projector [prəˈdʒektə]substapparat projektor
overhead [ˌəʊvəˈhed]adverböver huvudet; uppe i luften <the clouds overhead>; ovanpå
[ˈəʊvəhed]adjektivoverhead projector overheadprojektor
slide [slaɪd] (slid slid)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasglida, rutscha, kanalet things slide strunta i allting2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskjuta, skjuta fram (in)3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka <he slid a coin into my hand>
[slaɪd]substglidning, glidandeisbana, kana; glidbana, rutschbanadiapositiv, diabildslide projector småbildsprojektorcolour slide färgdiahårspänne
© NE Nationalencyklopedin AB