Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

projectprəˈdʒektverbprojicera; skjuta ut <project missiles>skjuta framprojecting framskjutande
ˈprɒdʒektsubstprojekt
abandon [əˈbændən]verbge upp <abandon an attempt>överge <abandon a person>avbryta <abandon a project>
© NE Nationalencyklopedin AB