Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

project [verb prəˈdʒekt, subst. ˈprɒdʒekt]transitivt verbprojektera <project a new dam>, göra utkast (lägga fram förslag) till, planera, planläggaprojicera äv. psykol. <she projected her own fears on to (på) her husband>framhäva, låta framträdaslunga (skjuta) [ut], kasta [ut]kasta <project a shadow>; rikta <project a beam of light on to sth>projected shadow slagskugga
intransitivt verbskjuta fram (ut), sticka framprojecting framskjutande, utstående; utbyggd <projecting window>
substantivprojekt, företag, plan, uppslagskol. specialarbete, projekt
housing project [ˈhaʊzɪŋˌprɒdʒekt]substantivamer. kommunalt bostadsområde för fattiga
turnkey [ˈtɜ:nki:]adjektivturnkey project byggnadsprojekt på totalentreprenaddata.turnkey system körklart (nyckelfärdigt) datasystem
deep-six [ˌdi:pˈsɪks]transitivt verbamer., vard. spola, kasta bort <deep-six a project>
leading-edge [ˌli:dɪŋˈedʒ]adjektiv[som är] på aktuell teknisk nivå (toppmodern)leading-edge project spjutspetsprojekt
large-scale [ˈlɑ:dʒskeɪl]adjektivi stor skala, storskalig <large-scale map>; omfattande <large-scale reforms>, stor <large-scale project>; stor- <large-scale consumer>; mass- <large-scale production>
economics [ˌi:kəˈnɒmɪks, ˌek-]substantiv (med verb i sg.) nationalekonomi; ekonomischool of economics ung. handelshögskola (med verb i pl.) ekonomiska aspekter <what are the economics of this project?>
implement [verb ˈɪmplɪment, subst. -mənt]transitivt verbrealisera, genomföra, utföra, implementera, förverkliga, fullfölja <implement a plan (policy, project)>, fullgöra, uppfylla <implement a promise (an agreement)>; fullborda
substantivverktyg, redskap, tillbehörpl. implements äv. grejer, attiralj[er]; husgeråd
director [dɪˈrektə, dəˈr-, daɪˈr-]substantivdirektör; chef; ledare; styresmanproject director projektledarefilm. el. teat. regissörmus. dirigenthandledare; [andlig] rådgivaredirector of public prosecutions, jur.se prosecution, arektor för vissa fackskolor el. institutstyrelsemedlemboard of directors [bolags]styrelse
sometime [ˈsʌmtaɪm]adverbnågon gångwe will do it sometime or other vi ska göra det någon gång [i framtiden]
adjektivförra, förutvarande <sometime sheriff el. the sometime sheriff>amer.a sometime contributor to this project en som tidvis (emellanåt) brukar bidra till projektet
© NE Nationalencyklopedin AB