Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

progress [ˈprəʊgres, amer. ˈprɒgrəs] ((utan pl.))substskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasframsteg, framåtskridande, utvecklingin progress på gång, under utförande, under arbete
[prəˈgres]verbgöra framsteg, utvecklasgå framåt
stay [steɪ]verbstanna, stanna kvarstay in bed late in the morning ligga länge på morgonentillfälligt bo <stay at a hotel>stay with bo hos, stannaförbli, hålla sig <stay calm>if the weather stays fine om det vackra vädret håller i sigstaying power uthållighethejda <stay the progress of a disease>
[steɪ]verb [steɪ]substuppehåll, vistelse (med adv. o. prep.)stay awayhålla sig bortastay behindstanna kvarstay onstanna kvarstay outstanna ute; utebli, hålla sig bortastay upstanna (vara, sitta) uppe inte lägga sig
© NE Nationalencyklopedin AB