Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

programme [ˈprəʊgræm]substprogram
[ˈprəʊgræm]verbgöra upp program för, planlägga
outreach [ˈaʊtri:tʃ]adjektivoutreach programme uppsökande program
program [ˈprəʊgræm]substdata. programspec. amer.,se programme
[ˈprəʊgræm] (-mm-)
verbdata. programmeraspec. amer.,se programme
slot [slɒt]substspringamyntinkastbrevinkastnisch, lucka <find a slot for a programme on TV>
rehab [ˈri:hæb]vard. förk. för rehabilitationa rehab programme rehabiliteringsprogram för alkoholister etc.
crowded [ˈkraʊdɪd]adjektivfullpackad, full, fullsatt <a crowded bus>späckad <a crowded programme>
feature [ˈfi:tʃə]substpl. features ansiktsdragkänneteckeninslag <features in the programme>; huvudnummerspecialartikel, specialreportagefeature film spelfilm, långfilm
[ˈfi:tʃə]verbvisa, presentera särskild attraktion
natural [ˈnætʃrəl]adjektivnatur- <natural product>; naturtrogennatural history programme i tv naturprogramnatural science naturvetenskapnatural state naturtillståndnaturligit comes natural to him det faller sig naturligt för honom
© NE Nationalencyklopedin AB