Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

profession [prəˈfeʃən]substyrke med högre utbildningby profession till yrketthe legal profession advokatkåren
practise [ˈpræktɪs]verböva sig i, öva <practise the piano>; tränapraktisera, tillämpa, utöva <practise a profession>practise what one preaches leva som man lär
teaching [ˈti:tʃɪŋ]substundervisninggo in for teaching ägna sig åt läraryrketvanligen pl. teachings lära, läror <the teachings of the Church>
[ˈti:tʃɪŋ]adjektivlärar- <the teaching profession>undervisnings- <a teaching hospital>
by [baɪ]preposition (i uttryck som innebär befintlighet) vid, bredvid, hos <by me>by land and sea till lands och sjössby oneself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
(i uttryck som innebär riktning el. rörelse) förbi <he went by me>; genom <by a side door>; över, via <by Paris>by the way el. by the by apropå; förresten
(för att uttrycka medel) genom; vid, i <lead by the hand>by itself av sig självby oneself på egen handgo by car åka bilgo by train åka tågmultiply by six multiplicera med sex
(i tidsuttryck) till, senast <be home by six>, per <paid by the hour>by this time tomorrow i morgon så här dagsby night om nattenday by day dag för dag
av <a book by Greene>
(i måttsuttryck)the price rose by 10% priset steg 10 %three metres long by four metres broad tre meter lång och fyra meter bredbit by bit bit för bitone by one en och en
(i uttryck som innebär förhållande): till <a lawyer by profession>Brown by name vid namn Browngo by the name of gå under namnet
[baɪ]adverbi närheten, bredvid, intill, förbi <pass by>; undan, av <put money by>by and by så småningomby and large i stort settclose (near) by alldeles i närheten, strax intill
© NE Nationalencyklopedin AB