Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

prodigal [ˈprɒdɪg(ə)l]adjektivslösaktig <of med>; frikostig, rundhänt
prodigal son [ˌprɒdɪg(ə)lˈsʌn]substantivthe prodigal son bildl. den förlorade sonen
© NE Nationalencyklopedin AB