Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

problem [ˈprɒbləm]substproblem
pinpoint [ˈpɪnpɔɪnt]verbprecisera <pinpoint the problem>
unresolved [ˌʌnrɪˈzɒlvd]adjektivolöst <unresolved problem>
oversimplify [ˌəʊvəˈsɪmplɪfaɪ]verbförenkla alltför mycket <oversimplify a problem>
knotty [ˈnɒtɪ]adjektivknutigkinkig <a knotty problem>
solve [sɒlv]verblösa <solve a problem>, tyda
solution [səˈlu:ʃən]substlösande, lösning <the solution of a problem>; upplösningkem. lösning
straightforward [ˌstreɪtˈfɔ:wəd]adjektivuppriktig, ärlig, rättframenkel, okomplicerad <a straightforward problem>; normal
arise [əˈraɪz] (arose arisen)verbuppstå, uppkomma <a serious problem has arisen>
soluble [ˈsɒljʊbl]adjektivupplösbar, löslig <soluble in water>lösbar <a soluble problem>
© NE Nationalencyklopedin AB