Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pro- [prəʊ]prefixpro-, -vän[lig] <proBritish, proCommunist>pro- <proconsul>, vice-
1 pro [prəʊ] (pl. ~s)substantiv (kortform av professional)vard. proffs <a golf pro>sl. fnask
2 pro [prəʊ] (pl. ~s)substantiv(ibl. adverb), lat. skäl förpro and con för och emotthe pros and cons skälen för och emotweigh the pros and cons äv. väga för- och nackdelar mot varandra
pro-lifer [ˌprəʊˈlaɪfə]substantivabortmotståndare
pro-American [ˌprəʊəˈmerɪkən]adjektivproamerikansk, USA-vänlig
pro-life [ˌprəʊˈlaɪf]adjektivabortfientlig, mot abort
pro-British [ˌprəʊˈbrɪtɪʃ]adjektivengelskvänlig, proengelsk
pro-choice [ˌprəʊˈtʃɔɪs, attr. ˈ--]adjektivför fri abort, abortförespråkande
pro-am [ˌprəʊˈæm]adjektivsport. med (för både) proffs och amatörer <pro-am tournament>substantivsportevenemang med profss och amatörer
pro forma invoice [prəʊˌfɔ:məˈɪnvɔɪs]substantivproformafaktura
© NE Nationalencyklopedin AB