Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 pro [prəʊ]prefixpro-proBritish brittiskvänlig, probrittiskpro- <proconsul>
[prəʊ]substthe pros and cons skälen för och emot
2 pro [prəʊ] (pl. ~s)substvard. proffs <a golf pro>sl. fnask
pro-lifer [prəʊˈlaɪfə]substabortmotståndare
© NE Nationalencyklopedin AB