Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 prize [praɪz]transitivt verbse prise
1 prize [praɪz]substantivpris; premie; premium; belöning, lön[lotteri]vinstthe first prize högsta vinsten
adjektivpris- <prize competition (tävling)>; prisbelönt, premierad <prize cattle>; vard. värd ett pris, primaprize idiot jubelidiot
transitivt verbvärdera (skatta) [högt]
Nobel prize [nəʊˈbelpraɪz, äv. ˈnəʊbelpraɪz]the Nobel prize nobelpriset
booby prize [ˈbu:bɪpraɪz]substantivjumbopris
consolation prize [ˌkɒnsəˈleɪʃ(ə)npraɪz]substantivtröstpris
prize day [ˈpraɪzdeɪ]substantivskol. avslutningsdag
prize money [ˈpraɪzˌmʌnɪ]substantivprissumma, prispengar, prisbelopp
prize-giving [ˈpraɪzˌgɪvɪŋ]substantivpremieutdelning; prisutdelning
Pulitzer Prize [ˌpʊlɪtsəˈpraɪz, ˈpju:-]substantivthe Pulitzer Prize Pulitzerpriset pris i USA i litteratur, musik el. journalistik
distribution [ˌdɪstrɪˈbju:ʃ(ə)n]substantivutdelning <prize distribution>; fördelning äv. statistik.; distributionutbredning; spridning
© NE Nationalencyklopedin AB