Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

print [prɪnt]substantivboktr. tryck; stillarge print stor stilsmall print liten (fin) stilthe small print det finstiltabe in print a) föreligga i tryck b) finnas [att få (tillgå)]out of print utgången på förlaget, utsåld [från förlaget]avtryck <print of a finger, print of a foot>, intryck, märke, spår <the prints of a squirrel in the snow>print el. cotton print tryckt bomullstyg, kattuna print dress en klänning i tryckt bomullstygkonst. o.d. tryck, gravyr <old Japanese prints, colourprint>; stick; [tryckt] plansch; reproduktionfoto. kopia; kort
transitivt verbtrycka bok o.d., publiceraskriva med tryckstil (tryckbokstäver), texta <please print> a) märka genom påtryck; trycka ˈpå (in, av); bildl. inprägla <the scene is printed in (on) my memory> b) trycka <print a design>konst. o.d. ta (göra) [ett] avtryck av, tryckafoto. kopiera
transitivt verbmed adv.:print outdata. skriva ut, göra utskrift av på skrivare
voice print [ˈvɔɪsprɪnt]substantivröstspektrogram, talavtryck
small print [ˌsmɔ:lˈprɪnt]substantivliten (fin) stilthe small print det finstilta
fine print [ˌfaɪnˈprɪnt]substantivtypogr. liten (fin) stil
out-of-print [ˌaʊtəvˈprɪnt]adjektivutgången på förlaget, utsåld [från förlaget]
italics [ɪˈtælɪks]substantiv i pluraltypogr. kursiv[ering], kursivstilin italics med (i) kursiv, kursiveradprint in italics kursivera
glossy [ˈglɒsɪ]adjektivglansig, glänsande <glossy silk>, blank <old worn-out clothes get glossy>, blankpoleradglossy print foto. blank kopiatjusig
substantivvard.se glossy magazine
enlarge [ɪnˈlɑ:dʒ]transitivt verbförstora [upp] <enlarge a photo>, [ut]vidga <enlarge a hole>, utöka, tillöka; bygga ut, bygga till <enlarge one's house>; vidga <enlarge one's mind (sina vyer)>
intransitivt verbförstoras, utvidga sig, vidgas; växa sig störrewill this print enlarge well? blir det bra om man förstorar den här bilden?
intransitivt verbmed prep.:enlarge onenlarge uponuttala sig närmare om <enlarge on (upon) a subject>
© NE Nationalencyklopedin AB