Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

prime [praɪm]adjektivfrämstaprime minister premiärminister, statsministerprima, förstklassigprimär, ursprunglig
[praɪm]substin one’s prime el. in the prime of life i sin krafts dagar, i sina bästa århe is past his prime han har sina bästa år bakom sig
[praɪm]verbinstruera <prime a witness>grundmåla
succeed [səkˈsi:d]verblyckas <the attack succeeded>, ha framgångshe succeeded in doing it hon lyckades göra detnothing succeeds like success ordspr. den ena framgången drar den andra med sigsucceed to överta, ärva <succeed to an estate>succeed to the throne överta tronenkomma efter, efterträda <who will succeed him as prime minister?>
then [ðen]adverb, på den tidensedan, there and then på fläcken, genastalltså <the journey, then, could begin>; , i så fall <then it is no use>
[ðen]substbefore then innan dess, dessförinnan, förutby then vid det laget, , till dess <by then I shall be back>since then sedan dessuntil then el. till then till dess
[ðen]adjektivdåvarande <the then prime minister>
late [leɪt] (komparativ later el. latter, superlativ latest el. last)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassen, för senhe is in his late forties han är närmare femtioin the late nineties i slutet av nittiotaletin the late summer under sensommarenbe late vara sen, vara försenad, komma för sent2 (endast före subst.) avliden, framlidenmy late husband min avlidne man, förre, förra; före detta (f.d.)the late prime minister förre premiärministern, framlidne premiärministern3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassenaste tidens <the late political troubles>of late på sista tiden, nyligen
[leɪt] (komparativ later, superlativ latest el. last)
adverbsent; för sentbe up late vara uppe länge om kvällarnasleep late sova länge
© NE Nationalencyklopedin AB