Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

priest [pri:st]substprästwoman priest kvinnlig präst
secular [ˈsekjʊlə]adjektivvärldsligutomkyrklig, sekulär <secular priest>
high [haɪ]adjektivhög; högt belägenthe High Court högsta domstolen i Storbritannienhigh priest översteprästhigh street huvudgata, storgata <ofta i namn the High Street>the high season högsäsongenbe high and mighty vard. vara dryg, vara malligit is high time you went det är på tiden att du går, det är hög tid att du gårstark; intensivhigh pressure högtryckhigh tension elektr. högspänningstor <high finance>vard. full, på snusen, hög narkotikaberusadi Storbritannien:high school ungefär gymnasieskola <high school for girls>i USA:junior high school ungefär grundskolans högstadiumsenior high school ungefär gymnasieskola
[haɪ]adverbhögt <fly high>
[haɪ]substvard. topp, rekord, rekordsiffra
© NE Nationalencyklopedin AB