Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

previous [ˈpri:vjəs]adjektivföregående, tidigare
conviction [kənˈvɪkʃən]substbrottslings fällande, fällande dom <of mot>he had three previous convictions han var straffad tre gånger tidigareövertygelsecarry conviction verka övertygande
© NE Nationalencyklopedin AB