Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

prettyˈprɪtɪadjektivsöt <a pretty girl>, näpena pretty mess iron. en skön röraa pretty penny el. a pretty sum en nätt summa, en vacker slant
ˈprɪtɪadverbvard. rätt, ganskapretty much the same praktiskt taget detsamma, ungefär detsamma
pretty-prettyˌprɪtɪˈprɪtɪadjektivvard. snutfager, kysstäck; om färg sötsliskig
rather [ˈrɑ:ðə]adverbhellre, helst, snarareI’d rather not helst interätt, ganska <rather pretty>I rather like it jag tycker faktiskt rätt bra om detvard., som svar ja visst, jo visst; om!
reckon [ˈrekən]verbräknareckon up räkna ihop, räkna sammanreckon with räkna med, ta med i beräkningenberäkna, uppskatta, bedömaräkna, anse <as som>; räknas <he reckons among the best>vard. tyckashe is pretty good I reckon hon är ganska bra tycker jaganta, förmodareckon on räkna på, lita på, räkna med
penny [ˈpenɪ] (pl. pennies när mynten avses, el. pence när värdet avses)substpenny eng. mynt = 1/100 pund; amer., vard. encentslanta pretty penny en nätt summathey are ten (two) a penny det går tretton på dussinetspend a penny vard. gå på toa
say [seɪ] (said said)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassägaI say a) hör du, säg mig <I say, do you want this?> b) för att uttrycka överraskning jag måste säga att, vet du vad <I say, that’s a pretty dress!>I should say so! det tror 'jag det!you don’t say! el. you don’t say so! vad 'säger du!it says in the paper det står i tidningenhe is said to be the only one who… el. they say he is the only one who… han skall (lär) vara den ende som…having said that… å andra sidan…no sooner said than done sagt och gjortwhen all is said and done el. after all is said and done när allt kommer omkring2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasläsa, be <say a prayer>
[seɪ]substhave one’s say säga sin meninghe has no say han har ingenting att säga till om
sit [sɪt] (sat sat el. sitting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta, sätta sigbe sitting prettyvard. a) ha det bra b) ligga bra tillsit at table sitta till bordssit for an examination gå upp i en examen (tentamen)sit on the bench jur. sitta som (vara) domare2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom t.ex. parlament, domstol hålla sammanträde, sammanträda3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom fåglar ligga, ruva <sit on eggs>
[sɪt] (sat sat el. sitting)
verb (med adv. o. prep.)sit backsätta sig till rätta; vila sig, koppla avsitta med armarna i korssit downsätta sig, slå sig nedsit down to dinner sätta sig till bordssit innärvara <on vid>, deltagasit in on a meeting deltaga i ett mötesittstrejkasit throughsitta (stanna) kvar till slutetsit upsitta upprättsitta uppe <sit up late>sätta sig upp <sit up in bed>
much [mʌtʃ] (more most)adjektiv och adverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmycket <much older>very much older betydligt äldrewithout much difficulty utan större svårighethe doesn’t look much like a clergyman han ser knappast ut som en prästit looks very much like it det ser nästan så utthank you very much tack så mycketmuch to my delight till min stora förtjusningmuch too low alldeles för låg2pretty much alike ungefär likait is much the same to me det gör mig ungefär detsamma
[mʌtʃ]substmyckethe is not much of a writer han är inte någon vidare författaremake much of göra stor affär avI don’t think much of jag ger inte mycket förhis work is not up to much det är inte mycket bevänt med hans arbeteas much lika (så) mycket <as som>I thought as much var det inte det jag troddeit was as much as he could do to keep calm det var knappt han kunde hålla sig lugnhow much is this? vad kostar den här?how much does it all come to? hur mycket blir det?so much så mycketso much the better så mycket bättre, desto bättreso much for that så var det med det, så var det med den saken
© NE Nationalencyklopedin AB