Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

press [pres]substtryckning, press, tryckat the press of a button när man trycker på en knapppress <a hydraulic press>pressande, pressning av t.ex. klädertryckpress; tryckeri, tidningspress
[pres]verbpressa <press one’s trousers>; trycka <press sb’s hand>; krama, klämmapress the button trycka på knappenpressa, försöka tvinga <press sb to do sth>ansätta <be hard pressed>be pressed for ha ont om <be pressed for time>pressa, trycka <on >press for yrka på <press for higher wages>press on el. press forward pressa på, tränga sig fram, skynda framåt
press-clipping [ˈpresˌklɪpɪŋ] och press-cutting [ˈpresˌkʌtɪŋ]substtidningsurklipp, pressklipp
press gallery [ˈpresˌgælərɪ]substpressläktare
printing-press [ˈprɪntɪŋpres]substtryckpress
press-stud [ˈpresstʌd]substtryckknapp
press agency [ˈpresˌeɪdʒənsɪ]substnyhetsbyrå
press box [ˈpresbɒks]substpressbås, pressläktare
stop-press [ˈstɒppres]subststop-press news el. stop-press presstopp när man avbryter en tidnings pressläggning för att man vill komplettera med nyinkommet material
press-up [ˈpresʌp]substgymn. armhävning från golvet
gutter [ˈgʌtə]substrännstengutter press skandalpressavloppsränna, avloppsrörtakränna
© NE Nationalencyklopedin AB