Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

preferable [ˈpref(ə)rəbl]adjektivsom är att föredra <to framför>…is preferable …är att föredra; …är bättre <to än>
© NE Nationalencyklopedin AB