Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

precious [ˈpreʃəs]adjektivdyrbar, kostbar, värdefullprecious stone ädelsten
stone [stəʊn]subststenprecious stone ädelstenthe Stone Age stenåldernleave no stone unturned pröva alla medel, pröva alla vägarkärna i stenfrukt (pl. vanligen stone)skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. boj-group saknasviktenhet = 14 pounds (6,36 kg) <he weighs 11 stone, he weighs 11 stones>
[stəʊn]verbstena, kasta sten påkärna ur stenfrukt
© NE Nationalencyklopedin AB