Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nonsense [ˈnɒnsəns]substnonsens, prat, strunt
chat [tʃæt] (-tt-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasprata, snacka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdata. chatta
[tʃæt]substprat, pratstund
humbug [ˈhʌmbʌg]substhumbug, skoj, bluffhumbug, skojare, bluffmakare
[ˈhʌmbʌg]interjektionhumbug! prat!, snack!
talking [ˈtɔ:kɪŋ]substprat <no talking!>he did all the talking det var han som pratade, han skötte snacket
[ˈtɔ:kɪŋ]adjektivtalandea talking doll en docka som kan prata
hot [hɒt]adjektivhet, varmhot air tomt prat, skryt, snackbe hot on sb (sth) vara tänd på ngn (ngt)go like hot cakes el. sell like hot cakes gå åt som smörget into hot water vard. få det hett om öronenmake it hot for sb vard. göra livet surt för ngnom krydda stark; om smak skarphetsig, häftig <a hot temper>vard. rykande färsk, het <hot news>
talk [tɔ:k]verbtala, prata; vard. snacka; skvallranow you’re talking! vard. så ska det låta!talk big vard. vara stor i orden, skryta
[tɔ:k]verb [tɔ:k]substsamtal, pratstundpl. talks förhandlingar <peace talks>small talk småprat, kallpratprat <we want action, not talk>tal <there can be no talk of that>there has been talk of that det har varit tal om detthe talk of the town det allmänna samtalsämnetföredrag <a talk on the radio>give a talk on hålla föredrag om (med adv. o. prep.)talk abouttala om, prata omtalk down toanvända en nedlåtande ton tilltalk sb into doing sthövertala ngn att göra ngttalk oftala om, prata omtalking of på tal om, apropåtalk ontala om, hålla föredrag omtalk sb out of doing sthövertala ngn att inte göra ngttalk overdiskutera, resonera om <let’s talk the matter over>talk sb roundövertala ngn, få ngn att ändra sigtalk totala med, prata med, samtala med; tala tillsäga till på skarpentalk withtala med, prata med, samtala med
© NE Nationalencyklopedin AB