Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

praise [preɪz]verbberömma, prisa, lovorda
[preɪz]substberöm, lovord
exuberant [ɪgˈzju:bərənt]adjektivöversvallande <exuberant praise>ymnig, frodig <exuberant vegetation>
unearned [ˌʌnˈɜ:nd]adjektivunearned income inkomst av kapitaloförtjänt <unearned praise>
worthy [ˈwɜ:ðɪ]adjektivvärdig <a worthy successor>; värdworthy of värd <an attempt worthy of a better fate>be worthy of vara värd, förtjäna <be worthy of praise>
© NE Nationalencyklopedin AB