Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

practitionerprækˈtɪʃənəsubstpraktiserande läkare
GP [ˌdʒi:ˈpi:]förk. för general practitioner; se ex. under general
medical [ˈmedɪkl]adjektivmedicinsk, medicinal-medical care läkarvårdmedical certificate friskintyg, läkarintygmedical examination el. medical inspection läkarundersökningmedical herb medicinalväxtmedical practitioner praktiserande läkare, legitimerad läkaremedical treatment läkarvård
[ˈmedɪkl]substvard. läkarundersökning
general [ˈdʒenrəl]adjektivallmän, generellin general el. as a general rule i allmänhet, på det hela tageta general election allmänna valgeneral knowledge allmänbildninggeneral practitioner allmänpraktiserande läkaregeneral- <general agent>i titlar placerat efter huvudordet general- <secretarygeneral>
[ˈdʒenrəl]substmil. general
© NE Nationalencyklopedin AB