Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pp.förk. för pagessidor
eavesdrop [ˈi:vzdrɒp] (-pp-)verbtjuvlyssna
drip [drɪp] (-pp-)verbdroppa; drypa
overlap [ˌəʊvəˈlæp] (-pp-)verböverlappa, delvis sammanfalla
sidestep [ˈsaɪdstep] (-pp-)verbförbigå, undvika, kringgå
outstrip [ˌaʊtˈstrɪp] (-pp-)verbdistanseraöverträffa
equip [ɪˈkwɪp] (-pp-)verbutrustarusta, göra rustad
yap [jæp] (-pp-)verbgläfsavard. tjafsa, snacka
snip [snɪp] (-pp-)verbklippa 'av, knipsa 'av
overstep [ˌəʊvəˈstep] (-pp-)verboverstep the mark gå för långt
© NE Nationalencyklopedin AB