Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pounding [ˈpaʊndɪŋ]substantivdunkande, hamrandeattacktake a pounding vard. ta stryk; bildl. få kritik
3 pound [paʊnd]intransitivt verbdunka, banka, hamra, bulta <at, on , i>pound away dunka ˈpå; slamra ˈpåpound on the wall bulta (dunka) i väggentrampa tungt, klampa <I could hear feet pounding on (i) the stairs>, klampa ˈpå (i väg) <he pounded along the road>; om fartyg stampa
transitivt verbdunka (banka, hamra) på <pound the piano>; hamra mot <our guns pounded the walls of the fort>; puckla ˈpå, gå lös på [med knytnävarna] <pound sb>; bulta (slå) ˈistöta <pound spices in a mortar>, pulvrisera; krossa
© NE Nationalencyklopedin AB