Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pot [pɒt]substkruka, burk <a pot of jam>, pyts <paint pot>grytakanna <a teapot>vard. massa <make a pot of money>kortsp. pottsl. hasch, knarkpotta, nattkärlgo to pot vard. gå åt pipankeep the pot boiling hålla grytan kokande, hålla det hela igång
[pɒt] (-tt-)
verblägga in, konservera <potted shrimps>
pot herb [ˈpɒthɜ:b]substköksväxt
pot-holder [ˈpɒtˌhəʊldə]substgrytlapp
chamber pot [ˈtʃeɪmbəpɒt]substnattkärl
pot roast [ˈpɒtrəʊst]substgrytstek
pot-hole [ˈpɒthəʊl]substgrop, potthål
coffee pot [ˈkɒfɪpɒt]substkaffekanna, kaffepanna
pot shot [ˌpɒtˈʃɒt]substvard.take a pot shot at sb skjuta på måfå på ngn
pot luck [ˌpɒtˈlʌk]substtake pot luck chansa; hålla tillgodo med vad huset förmår
chimney pot [ˈtʃɪmnɪpɒt]substskorsten, skorstenspipa ovanpå taket
© NE Nationalencyklopedin AB