Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

postage [ˈpəʊstɪdʒ]substportopostage rate posttaxa, portopostage stamp frimärke
excess [ɪkˈses]substomåttlighetöverdriftin excess of överstigande
[ˈekses]adjektiv (endast före subst.)excess luggage överviktsbagageexcess postage tilläggsporto
rate [reɪt]substhastighet, fartat a fast rate i full fart, i snabb taktat any rate i alla fallat that rate i så falltaxa, kursrate of exchange växelkursrate of interest räntesatsletter postage rate brevporto
[reɪt]adjektivuppskattta, värdera, taxera <at till>räkna <I rate him among my friends>räknas <as för, som>
© NE Nationalencyklopedin AB