Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

positively [ˈpɒzətɪvlɪ]adverbpositivt; uttryckligen, bestämt, direktsäkert, med visshet, fullt och fastabsolut, i sig själv, i och för sigverkligt, verkligen, faktiskt, rent av, formligen
© NE Nationalencyklopedin AB