Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

positive [ˈpɒzətɪv]adjektivpositivsäker <of >, övertygad <of om>riktig, verklighe is a positive nuisance han är verkligen urjobbigpositive discrimination positiv särbehandling
affirmative [əˈfɜ:mətɪv]adjektivjakande, bekräftandeaffirmative action, amer.se positive discrimination under positive
[əˈfɜ:mətɪv]substjakande svaranswer in the affirmative svara jakande
HIV [ˌeɪtʃaɪˈvi:]förk. för human immunodeficiency virus humant immunbristvirushivHIV negative hiv-negativHIV positive hiv-positiv
spin [spɪn] (spun spun el. spinning)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasspinna2spin a yarn vard. dra en historiaspin out dra ut på <spin out a discussion>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. vinkling <put a positive spin on the news>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassnurra runt, snurra med <spin a top>; skruva bollspin a coin singla slant5spin along glida fram, flyta fram, susa fram
[spɪn]substsnurrande; skruv på boll; flyg. spinnflat spin flyg. flatspinnput spin on a ball skruva en bollbe in a flat spin varken veta ut eller invard. liten åktur <go for a spin in a car>
© NE Nationalencyklopedin AB