Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

portrait [ˈpɔ:trət]substporträtt, bild
likeness [ˈlaɪknəs]substlikhetfamily likeness släkttyckeskepnad, formporträttthe portrait is a good likeness porträttet är mycket likt
commission [kəˈmɪʃən]substuppdrag, orderspec. mil. officersfullmakthand. provisionkommission
[kəˈmɪʃən]verbge officersfullmaktcommissioned officer officerbeställa <commission a portrait>
full-length [ˌfʊlˈleŋθ]adjektivhellång <a full-length skirt>; hela full-length film en långfilma full-length portrait en helbild
© NE Nationalencyklopedin AB