Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 port [pɔ:t]substportvin
2 port [pɔ:t]substhamn, hamnstad
3 port [pɔ:t]substsjö. babord
port wine [ˌpɔ:tˈwaɪn]substportvin
doorway [ˈdɔ:weɪ]substdörröppning, port
streetdoor [ˈstri:tdɔ:]substport, ytterdörr
gateway [ˈgeɪtweɪ]substportinkörsport, nyckel <the gateway to success>
door [dɔ:]substdörr; port; ingånganswer the door gå och öppnathe car is at the door bilen är framkördbe at death’s door ligga för dödenout of doors utomhuswithin doors inomhuslucka
frontfrʌntsubstframsida, främre delin front framtill, före <walk in front>in front of framför, införmil. el. meteor. front <cold front>fasad; täckmantelfront organization täckorganisation
frʌntadjektivfram-, främre, front-front door ytterdörr, portfront page förstasida av tidningfront room rum åt gatanfront row teat. m.m. första bänkfront seat framsäte; plats framtill
call [kɔ:l]verbkalla, benämna, uppkalla <after efter>be called hetakalla på, larma <call the police>call attention to fästa uppmärksamheten påtelefonera, ringa <for efter>väckaropa <to åt>call for a) ropa på, ropa efter b) komma och hämta <I’ll call for it tomorrow> c) mana till, krävathis calls for a celebration det här måste firascall on påkalla, uppmana, anmodahälsa 'påcall at besökacall for komma och hämtacall on hälsa 'på, besöka
[kɔ:l]verb [kɔ:l]substropanrop, påringning, telefonsamtalI’ll give you a call jag slår en signal, jag ringer digkallelse, maningskäl, anledning <there is no call for you to worry>hand. efterfrågan <for >besök, visitport of call anlöpningshamn (med adv. o. prep.)call inkalla in, ropa ininkalla, tillkallatitta in till ngncall offinställa, avlysa <call off a meeting>, avblåsa <call off a strike>call outkalla utkommendera utropa ut, ropa upp <call out the winners>call overropa uppcall upkalla fram, kalla upptele. ringa uppmil. inkalla
© NE Nationalencyklopedin AB