Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

politician [ˌpɒlɪˈtɪʃən]substpolitiker
professional [prəˈfeʃnəl]adjektivyrkes- <a professional politician>, förvärvs- <professional life>, yrkesmässig; professionell
[prəˈfeʃnəl]substprofessionell, proffsyrkesman, fackman
rising [ˈraɪzɪŋ]adjektivstigandethe rising generation det uppväxande släkteta rising young politician en kommande ung politiker
[ˈraɪzɪŋ]substresning, upproruppstigning
© NE Nationalencyklopedin AB