Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 policy [ˈpɒlɪsɪ]substinsurance policy el. policy försäkringsbrev
1 policy [ˈpɒlɪsɪ]substpolitik <foreign policy>, policy <a new company policy>; linje, hållninghonesty is the best policy ordspr. ärlighet varar längstpursue a policy föra en politik
insurance [ɪnˈʃʊərəns]substförsäkringinsurance policy försäkringsbrev
U-turnˈju:tɜ:nsubstU-svänghelomvändning <a U-turn on economic policy>
wait-and-see [ˌweɪtənˈsi:]adjektivpursue a wait-and-see policy inta en avvaktande hållning
honestyˈɒnɪstɪsubstärlighet, hederlighethonesty is the best policy ärlighet varar längst
long-term [ˈlɒŋtɜ:m]adjektivlång, långfristig <long-term loans>på lång sikt, långsiktig <long-term policy>
seesaw [ˈsi:sɔ:]substgungbräde
[ˈsi:sɔ:]adjektivvacklande <seesaw policy>
[ˈsi:sɔ:]verbgunga gungbräde; gunga upp och nedsvänga fram och tillbaka
progressive [prəˈgresɪv]adjektivprogressiv, framstegsvänlig <progressive policy>gradvis tilltagandeon a progressive scale i stigande skalagram.progressive tense progressiv form, pågående form
[prəˈgresɪv]substframstegsvän
domestic [dəˈmestɪk]adjektivhus-domestic duties hushållsgöromåldomestic help hemhjälpdomestic life hemlivdomestic science hushållslära; skol. hemkunskaphuslig, hemkärinrikes <domestic policy>domestic animal husdjur
[dəˈmestɪk]substhembiträde
© NE Nationalencyklopedin AB