Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 poke [pəʊk]substbuy a pig in a poke köpa grisen i säcken
2 poke [pəʊk]verbknuffa till, peta påröra om i t.ex. eldpoke fun at driva medpoke one’s nose into other people’s affairs (business) lägga näsan i blötpeta; sticka fram
[pəʊk]subststöt, knuffgive the fire a poke röra om i brasan
rib [rɪb]substanat. revbenpoke (dig) sb in the ribs puffa (stöta) till ngn i sidanhögrev av nötkött, rygg av kalv, lammribs of pork kok. revbensspjäll
fun [fʌn]substnöje; skojfor fun för skojs skullin fun på skämtit was such fun det var så roligtmake fun of el. poke fun at driva medfun and games vard. skoj
[fʌn]adjektivvard. rolig, kul <a fun hat, a fun party>
nose [nəʊz]substnäsa; nosblow one’s nose snyta sigstick (poke) one’s nose into other people’s business lägga näsan i blötlead sb by the nose hålla ngn i ledband, få ngn vart man villpay through the nose vard. bli uppskörtad
© NE Nationalencyklopedin AB